PSYKOLOG MERETE AGGER

PSYKOLOG MERETE AGGER

CAND. PSYCH. AUTORISERET. SPECIALIST I PSYKOTERAPI.

Jeg tilbyder psykologisk behandling, supervision af medarbejdere og ledere, undervisning, coaching samt stressforebyggelseskurser for private og offentlige virksomheder.

Jeg tilbyder ligeledes supervision af psykologer på vej mod autorisation og specialistuddannelse.

Jeg er uddannet cand.psych fra Århus Universitet og University College Dublin i Irland i år 2000.

Jeg er autoristeret af Psykolognævnet og Velfærdsministeriet og godkendt specialist i psykoterapi.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.

Jeg har hovedsageligt arbejdet med psykiatriske problemstillinger dels indenfor hospitals- og dels indenfor socialpsykiatrien. Indenfor hospitalspsykiatrien har jeg arbejdet på sengeafsnit, på psykoterapeutisk afsnit og på Center for Selvmordsforebyggelse.

Indenfor Socialpsykiatrien har jeg arbejdet på bo- og behandlingssteder for unge og voksne med psykiske lidelser. Jeg har derudover arbejdet med revalidering og afklaring af erhvervsevne.Mine kompetenceområder er:

 • • Individuel terapi
 • • Gruppe terapi
 • • Stressforebyggelse til virksomheder og private
 • • Undervisning
 • • Supervision
 • • Ledercoaching
 • • Kriseterapi
PSYKOLOG MERETE AGGER

TERAPI

PSYKOLOG MERETE AGGER

TERAPI

Jeg tilbyder hjælp til forskellige problemstillinger både relateret til arbejds- og privatlivet

 • • Livskriser
 • • Stress
 • • Udbrændthed
 • • Depression
 • • Angst og fobier
 • • Selvkritik
 • • Tab og sorg
 • • Traumer
 • • Relationelle vanskeligheder
 • • Fysisk sygdom
 • • Pårørende til selvmord
 • • Arbejdsmæssige problemstillinger såsom;
 • • Samarbejdsvanskeligheder
 • • Konflikter
 • • Mobning
 • • Omstruktureringer
 • • Afskedigelser
 • • Voldsomme hændelser
 • • Ledercoaching
PSYKOLOG MERETE AGGER

CFT/ACT

PSYKOLOG MERETE AGGER

CFT

MEDFØLELSES FOKUSERET TERAPI

Compassion Focused Therapy (CFT) kaldes på dansk medfølelsesfokuseret terapi. Medfølelsesfokuseret terapi er inspireret af evolutionsteori, tilknytningsteorier, socialpsykologi, mindfulness, hjerneforskning og buddhistisk praksis.

I medfølelsesterapi træner vi at opnå en kærlig grundholdning som indebærer bevidstheden om vores egen og andres lidelse kombineret med et ønske om at mindske den.

Vi træner evnen til at berolige os selv og møde os selv med venlighed når vi mærker svære følelser som f.eks. skam, selvkritik og angst. Vi lærer at fremme egenomsorg og medfølelse overfor os selv i stedet for at kritisere os selv.

Medfølelse er en brugbar tilgang til at regulere og balancere vores følelsessystem, vores omskiftelige sind og vores relationer til andre mennesker. Ved at lære at opbygge evnen til at føle venlighed, sindsro, tryghed og at være forbundet til andre mennesker opnår vi øget livsglæde, større følelsesmæssig balance og et bedre selvværd.

Medfølelsesfokuseret terapi er særlig rettet mod klienter, der har tendens til at opleve skam og selvkritik. Man ved i dag at skam og selvkritik spiller en central rolle ift. udvikling og vedligeholdelse af angst, depression, traumer og PTSD.ACT

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy og hjælper mennesker til at udvikle psykologisk fleksibilitet og leve et mere meningsfuldt liv. Det centrale fokus i ACT er at acceptere egne tanker og følelser i stedet for at forsøge at kontrollere eller undgå dem. ACT hjælper mennesker til at identificere deres kerneværdier og handle i overensstemmelse med disse værdier, selv når tanker og følelser er svære.

PSYKOLOG MERETE AGGER

SUPERVISION

INDIVIDUEL OG GRUPPE SUPERVISION
PSYKOLOG MERETE AGGER

SUPERVISION


Jeg har erfaring med supervision og psykologfaglig vejledning til ansatte i social- og sundhedssektoren, fx. sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og pædagoger samt ledere.

Jeg tilbyder desuden supervision til psykologer under uddannelse til autorisation og specialistuddannelse.

PSYKOLOG MERETE AGGER

UNDERVISNING

PSYKOLOG MERETE AGGER

UNDERVISNING


Jeg har en bred erfaring med undervisning af tværfaglige personalegrupper indenfor social- og sundhedssektoren, fx sygeplejersker, social- og sundhedsassistener, læger, socialrådgivere, socialpædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter i psykologfaglige temaer såsom;

 • • Angst
 • • Depression
 • • Selvmordsforebyggelse
 • • Stressforebyggelse
 • • Kognitive behandlingsformer
 • • Mindfulness
 • • Medfølelsesfokuseret terapi
 • • Stressforebyggelse
PSYKOLOG MERETE AGGER

PRAKTISK INFORMATION

AFBUD - BETALING - NYE KLIENTER
PSYKOLOG MERETE AGGER

PRAKTISK INFORMATION

MIN KLINIK - AFBUD - BETALING - NYE KLIENTER
MIN KLINIK

Jeg har min klinik på psykiatriens område på Færgegaardsvej i Vordingborg men er ikke en del af psykiatrien.

Du kan benytte sig af den store parkeringsplads som ligger på venstre side et stykke oppe ad Færgegaardsvej når du ankommer. Alternativt er det to timers parkering på vejen udenfor min klinik som ligger i Bygning 60. Der er skiltning udenfor ved vejen til min klinik og ved min dør. Du skal benytte dig af dørtelefonen når du ankommer. Min klinik ligger på 2. sal og du skal bare gå ind af den dør, hvor mit skilt er inde i trappeopgangen.Nye klienter der ikke tidligere har været hos mig bedes henvende sig pr. mail.Individuel konsultation kr. 1.100,-

Jeg tilbyder videokonsultationer.Betaling

Der betales med MobilePay eller kontant ved hver konsultation.

Det kan være, at du har en sundhedsforsikring eller en anden forsikring der dækker psykologhjælp. Du kan i såfald muligvis få hjælp til betalingen.

Jeg modtager også klienter med henvisning fra egen læge.Afbud

Afbud til en aftalt konsultation senest dagen før, inden kl. 12.

Den fulde takst betales ved senere afbud eller ved udeblivelse.

PSYKOLOG MERETE AGGER

KONTAKT

Nye klienter der ikke tidligere har været hos mig

bedes henvende sig pr. mail.
PSYKOLOG MERETE AGGER

KONTAKT

EMAILNye klienter bedes henvende sig til mig via mail da jeg ikke har telefonisk træffetid. Hvis linket i din browser ikke virker, skal du bare kopiere det over i dit eget email program.

psykologmereteagger@gmail.comFærgegaardsvej 15N, 2. sal, 4760 Vordingborg

+45 2280 6565

FIND VEJ

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Læs her om utilsigtede hændelser, som er begivenheder, der medfører skade eller risiko for skade

PATIENTERSTATNINGEN

Læs her om muligheden for at søge erstatning for skader, som man har fået ved behandling af psykisk sygdom